เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  สุราษฎร์ธานี
  • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดวิเคราะห์ กล้าตัดสินใจ
  • มีความรู้เรื่องยางพาราจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รอบรู้ และมีประสบการณ์งานระดับผู้จัดการโรงงาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยีทางอาหาร
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน R&D
  Pharmasant Laboratories Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรีTHB 90K - 119,999 /เดือน
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์,โรงงาผลิตยา
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านฝ่าย QA/QC 7 ปีขึ้นไป
  The Klinique Medical Clinic Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Klinique Medical Clinic Public Company Limited (Head Office)'s logo
  ห้วยขวางTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์คลินิกความงาม พิจารณาพิเศษ
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปี ฝึกอบรมสปาหน้า
  • กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน อื่นๆ