เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 จาก 23 ตำแหน่งงาน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • มีความรู้ในด้านฐานข้อมูลระบบ
  • มีความรู้ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
  Chodthanawat Co., Ltd.'s banner
  Chodthanawat Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี
  • สามารถเรียนรู้ได้เร็ว
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Engineer
  • C#.NET / .Net Core / Angular
  • มีความสนใจที่จะเรียนรู้การทำ web application
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ศึกษาระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ด้าน IT
  • ฝึกระยะเวลา 4-6 เดือน
  • วิเคราะห์พัฒนาระบบ
  Betagro Public Company Limited's banner