เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องสำอาง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Grand Cos Group Company Limited's banner
  Grand Cos Group Company Limited's logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์งานด้าน key account อย่างน้อย 1 ปี
  • หยุดเสาร์-อาทิตย์
  • มีทักษะในการบริหารจัดการและการสื่อสารอย่างดี
  กรุงเทพมหานคร
  • มีความรู้,ความสนใจด้านFragrance
  • มีประสบการณ์ขาย กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเครื่องสำอาง
  • บริหารงานขายที่อยู่ในความดูแลให้มีประสิทธิภาพ