เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 172 ตำแหน่งงาน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • พัฒนาบุคคลและพัฒนาองค์กร HRD & OD
  • Training และ ระบบ E-Learning
  • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานกรุงเทพฯ ติด MRT ลุมพินี
  LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางคอแหลม
  • ประสบการณ์บริหารโครงการฝึกอบรม
  • มีทักษะการพูด การนำเสนอ และการประสานงาน
  • ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การจัดงฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  The Klinique Medical Clinic Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Klinique Medical Clinic Public Company Limited (Head Office)'s logo
  ห้วยขวางTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์คลินิกความงาม พิจารณาพิเศษ
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปี ฝึกอบรมสปาหน้า
  • กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน อื่นๆ
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Rip Curl (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  หลักสี่
  • มีความคล่องแคล่วในการใช้ Excel
  • มีทักษะการวิเคราะห์ Analysis ข้อมูล
  • หากฝึกอบรมพนักงานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  บางคอแหลม
  • ประสานงานและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
  • สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
  • สามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้
  Dusit Thani College's banner
  Dusit Thani College's logo
  ประเวศ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูดและเขียน
  • เชี่ยวชาญในกระบวนการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร
  • เชี่ยวชาญการจัดกิจกรรมพนักงาน สร้างความสามัคคี
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • กำกับ ตรวจสอบดูแลวิธีการผลิต
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีหรืออื่นๆ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  Rabbit Care Company Limited's banner
  Rabbit Care Company Limited's logo
  สาทร
  • เจ้าหน้าที่จัดอบรมประกันภัย
  • ใกล้ MRT ลุมพินี
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  ลำลูกกา
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงาน QC โรงงานยา 2 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  CANADIAN SOLAR MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED's banner
  CANADIAN SOLAR MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED's logo
  ชลบุรี
  • สอบเทียบความเข้มของแสงของแผ่นเซลล์
  • วิเคราะห์ความผิดปกติและบำรุงรักษาเครื่องมือวัด
  • ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเครื่องมือวัด
  SC Asset Corporation Public Company Limited's banner
  SC Asset Corporation Public Company Limited's logo
  ดุสิต
  • โอกาสในการร่วมงานกับทีมบริหารร้านกาแฟมืออาชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
  • สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่
  ถัด ไป