เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 จาก 18 ตำแหน่งงาน
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่,เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  Plan Creations Co., Ltd.'s banner
  Plan Creations Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ของเล่นเด็กจากไม้ยางพารา)
  • จบการศึกษาด้าน Industrial Design, Product Design.
  • กรุณาแนบ Portfolio ผลงาน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี / โท ด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์
  • สนับสนุนการจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรม
  • เพิ่มมูลค่าของเสียให้สามารถเป็นธุรกิจได้