เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 481 ตำแหน่งงาน
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีประสบการณ์ export coordinator
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • มีไหวพริบ ชอบงานท้าทาย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • มีความรู้ประสบการณ์งานสินไหม หรือพิจารณารับประกัน
  • รับเรื่องโต้แย้ง ทบทวนผลการพิจารณา
  • มีทักษะการเจรจาต่อรองหรือจัดการข้อโต้แย้ง
  ถัด ไป