เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo
  ธนบุรี
  • ประชาสัมพันธ์
  • รับโทรศัพท์
  • ต้อนรับ
  Zeer Property Public Company Limited's banner
  Zeer Property Public Company Limited's logo
  ลำลูกกาTHB 13K - 16K /เดือน
  • ดูแลและบริหารสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Social Me
  • รู้จักและสามารถใช้ Tools ต่างๆ ของสื่อออนไน์ได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,lllustrator ได้