เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s banner
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s logo
  คลองหลวง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านอาหาร และเครื่องดื่ม
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Thai Kyowa Biotechnologies Co., Ltd.'s banner
  Thai Kyowa Biotechnologies Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออก
  • Attractive salary and benefits
  • Good change to learn new technologies
  • Working in good environment
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออก
  • Bachelor's Degree in Industrial Engineering
  • 5 years working experience as QA engineer
  • Able to use Auto CAD 2D and read 2D drawing
  Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s banner
  Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s logo
  ภาคกลาง
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรเคมี วืศวกรเครื่องกล
  • จัดซื้อจัดหา เจ้าหน้าที่ขาย