เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  ATA CASTING TECHNOLOGY CO., LTD.'s banner
  ATA CASTING TECHNOLOGY CO., LTD.'s logo
  บางบ่อ
  • สามารถใช้พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
  • สามารถอ่าน Drawing ได้