เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Sitthinan Co., Ltd.'s banner
  Sitthinan Co., Ltd.'s logo
  ลาดหลุมแก้วTHB 13K - 19,999 /เดือน
  • วุฒิม.6 (สายวิทย์-คณิต) หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานในห้อง Lab
  • มีความรู้ ISO/IEC 17025:2017
  Nikkei Siam Aluminium Ltd.'s banner
  Nikkei Siam Aluminium Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • Control supplier quality
  • Positive attitude and creative thinking
  • Presentation skills & Problem solving skills
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร สุขาภิบาลอาหาร
  • ประสบการณ์ QA (ร้านอาหาร หรือ โรงงานอาหาร) 2 ปี
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อตรวจสาขาต่างๆได้