เจ้าหน้าที่บัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 632 ตำแหน่งงาน
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s logo
  ลาดพร้าวTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานด้านบัญชี
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน เรียนรู้งานไว
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน
  Prime Road Power Public Company Limited's banner
  Prime Road Power Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ควบคุม ดูแลตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีงานก่อสร้าง
  • ควบคุมดูแลสินทรัพท์ถาวร รวมถึงตรวจนับสินทรัพท์ถาวร
  • มีความรู้มาตรฐานบัญชี TFRS15
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม SAP
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • คำนวณและยืนยันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน
  • ควบคุมคำสั่งลงทุน
  • IC Single License, CFA, CISA
  Buriram Panasit Co., Ltd.'s banner
  Buriram Panasit Co., Ltd.'s logo
  เมืองปทุมธานี
  • การันตีโบนัส 1 เดือน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างต่ำ 5 ปีขึ้นไป
  YAOLIUBA GROUP CO., LTD.'s banner
  YAOLIUBA GROUP CO., LTD.'s logo
  เชียงใหม่
  • ไม่จำกัดเพศ
  • สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
  • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  Demco Public Company Limited's banner
  Demco Public Company Limited's logo
  เมืองปทุมธานี
  • จัดทำแผนงบประมาณ Revenue, SG&A, CAPEX และ Manpower
  • ชอบเรียนรู้ สามารถปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  • มี Service Mind สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกันผู้อื่น
  S & Sons Trading Co., Ltd.'s logo
  ดุสิต
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี- การเงิน
  • มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชี-การเงิน / GL 5 ปีขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ,คล่องตัว,ทำงานภายใต้ความกดดัน
  Property Perfect Public Co.,Ltd's banner
  Property Perfect Public Co.,Ltd's logo
  ห้วยขวาง
  • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และภาษาอังกฤษได้ดี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Panthera Group Co., Ltd.'s banner
  Panthera Group Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • Bachelor's degree in accounting or finance
  • Minimum 3 year’s of accounting
  • Salary : 35-45K , Permanent , Bonus
  CMA CGM INLAND SERVICES (THAILAND) LIMITED's banner
  CMA CGM INLAND SERVICES (THAILAND) LIMITED's logo
  สาทร
  • University graduated in Finance & Accounting
  • Minimum 0-2 years working experience
  • Experience in ERP will be advantage
  Khiri Travel Co., Ltd.'s banner
  Khiri Travel Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Bachelor degree, in Accounting, Basic in English
  • At least 1 year experience in Accounting
  • Annual discretionary bonus
  ถัด ไป