เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Great Wall Motor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Great Wall Motor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวางTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • English Speaking
  • Accounting Payable
  • เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s banner
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • บัญชีด้านเจ้าหนี้
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีจ่าย, การเงิน
  • การหักภาษี ณ ที่จ่าย
  Golf Channel co.,Ltd's logo
  ห้วยขวางTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • จัดทำรายการจ่ายชำระเจ้าหนี้
  • จัดทำรายงานภาษี ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53
  • ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ