เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 จาก 23 ตำแหน่งงาน
  Norma Pacific (Thailand) Ltd.'s banner
  Norma Pacific (Thailand) Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • Experiences 7 Years of Accounting
  • D365 Program knowledge, Good Excel and Mathemetics
  • Good command of English
  Eat Me Art Restaurant Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • Manage all accounting transactions
  • Report on the company’s financial health
  • Excellent knowledge of accounting regulations
  Panthera Group Co., Ltd.'s banner
  Panthera Group Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • Bachelor's degree in accounting or finance
  • Minimum 3 year’s of accounting
  • Salary : 35-45K , Permanent , Bonus
  Reignwood Holding Co., Ltd.'s banner
  Reignwood Holding Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Experienced in SAP is preferred.
  • Ability to communicate with internal and external
  • Team-oriented style with a strong customer service
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3-5 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s banner
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s logo
  บางกอกน้อย
  • มีประสบการณ์งานบัญชีด้านรับ
  • มีความรู้เรื่องการจัดทำบัญชี AR
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  Kerry Siam Seaport Limited's banner
  Kerry Siam Seaport Limited's logo
  ชลบุรี
  • Minimum 3 years’ experience in Account receivable
  • A good team player, with customer-service mindset
  • Excellent in Calulation and Documentation