เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 จาก 22 ตำแหน่งงาน
  Almendra (Thailand) Ltd.'s banner
  Almendra (Thailand) Ltd.'s logo
  ระยอง
  • Bachelor’s Degree Major Accounting/Finance
  • Special Skill Oracle R12 or ERP, Costing, Excel
  • Year-to-year contact
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Good benefits, famous German company
  • Support Japan branch on account payable SAP
  • Good command in both Japanese(JLPT N2) and English
  SATS Food Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • Bachelor’s degree in Accounting
  • Ability to communicate and understand basic Englis
  • Experienced in the ERP program
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • บัญชี/ปฏิบัติการกองทุน
  • คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  • จัดทำและบันทึกรายการทางบัญชี
  PCL Holding Co., Ltd.'s banner
  PCL Holding Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • Knowledge of ERP system is preferred
  • Bachelor ’s Degree in Accounting
  • At least 2 years experience
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • Good benefits, famous German company
  • AR, AP, GL, Tax, financial closing for overseas
  • 2 years+ accounting experiences
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พญาไท
  • Group famous company of food
  • 2++ years of working experiences as Accounting
  • Accounting knowledge in full loop of AP and AR
  บริษัท เอเชียแอคเคาท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด's logo

  Senior Accountant/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

  บริษัท เอเชียแอคเคาท์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
  ปทุมวัน
  • Flexible Working
  • 5-10 years accounting experience
  • Full scope outsourced accounting
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • ตรวจสอบและอนุมัติรายการตราสารอนุพันธ์
  • ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการตราสารอนุพันธ์
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย
  • ติดตามและตรวจสอบรายได้และต้นทุนแต่ละโครงการ
  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้