เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Asset World Corp Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
  • ทำงานด้านเอกสารได้ดี (Quotation, Memorandum, etc.)
  • ชำนาญในโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel