เจ้าหน้าที่ธนาคาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 จาก 23 ตำแหน่งงาน
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Payroll Management
  • ตรวจสอบ, ดูแลการจ่ายเงินเดือน รายได้ ผลตอบแทน
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  Proterial Thai Enamel Wire Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • รายได้ 19,000 - 25,000 บาท/เดือน ตามประสบการณ์
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ - ศุกร์)
  • สวัสดิการค่าวิชาชีพบัญชี
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • กำกับดูแลกระบวนการการลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
  • มีความรู้เข้าใจทำงานร่วมกับ บลจ. ธปท. กลต.
  • IC Single License, CFA, CISA
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สวนหลวง
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต,นายหน้าประกันวินาศภัย
  • แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ กองทุนรวม ประกันฯ
  • ให้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก/กองทุนทุกประเภท
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  บางคอแหลม
  • life non life ic ประกัน insurance
  • ประสบการณ์ขายทุกประเภท 3 ปี, ขายประกัน 1 ปี
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและ Single license(IC)
  LXT Networks's logo
  จตุจักร
  • ทำงานจันทร์-ศุกร์
  • มีการประสานงานกับต่างประเทศ
  • ทำงานกับหลายบริษัท
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ดำเนินคดีอาญา หรือคดีแพ่งต่อผู้ทุจริต
  • ดูแลการติดตามทรัพย์สินของธนาคารที่ถูกยึดหรืออายัด
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านสืบสวนสอบสวน