เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
  • ประสบการณ์ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • มีความรู้ทางด้านมาตรฐานงานตรวจสอบ
  Thonburi Healthcare Group Public Company Limited's banner
  Thonburi Healthcare Group Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ตรวจสอบภายใน , Internal Audit , ตรวจสอบ
  • COSO
  • Audit Program , Risk Based Audit
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo
  ห้วยขวาง
  • IT Auditor/IT Security/Internal Audit
  • กองทุนสำเลี้ยงชีพ/ประกันกลุ่มพนักงานและครอบครัว
  • เดินทางสะดวกด้วย MRT/FlexibleWorkHour
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • Audit
  • ตรวจสอบภายใน
  • Senior Internal Audit
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEIC ≥ 800
  • มีประสบการณ์ด้าบริหารนทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ในงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  คลองเตยTHB 30K - 34,999 /เดือน