เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Grand Cos Group Company Limited's banner
  Grand Cos Group Company Limited's logo
  จตุจักร
  • รับผิดชอบงานต้นทุน บริหารสินค้าคงคลัง
  • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุน 3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้ ERP Software ได้อย่างดี
  The Navakij Insurance Public Company Limited's banner
  The Navakij Insurance Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้