เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Thonburi Healthcare Group Public Company Limited's banner
  Thonburi Healthcare Group Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ตรวจสอบภายใน , Internal Audit , ตรวจสอบ
  • COSO
  • Audit Program , Risk Based Audit
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
  • ประสบการณ์ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • มีความรู้ทางด้านมาตรฐานงานตรวจสอบ
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo
  ห้วยขวาง
  • IT Auditor/IT Security/Internal Audit
  • กองทุนสำเลี้ยงชีพ/ประกันกลุ่มพนักงานและครอบครัว
  • เดินทางสะดวกด้วย MRT/FlexibleWorkHour