เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd.'s banner
  ALSTOM (Thailand) Ltd.'s banner
  ALSTOM (Thailand) Ltd.'s logo
  มีนบุรี
  • ช่างเทคนิค
  • ติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/เครื่องกลบนรถไฟฟ้า
  • รถไฟฟ้าสายสีชมพู (มีนบุรี) สายสีเหลือง (บางนา)