เจ้าหน้าที่งานขายและการตลาดอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  FIT TOGETHER CO., LTD.'s banner
  FIT TOGETHER CO., LTD.'s logo
  ราชเทวีTHB 45K - 55K /เดือน
  • วางแผนการขายและบริหารการตลาดตามช่องทางที่ได้รับ
  • พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ
  • วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • ปริญญาตรี สาขา ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศษฐศาศตร์
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน Trade Marketing
  • มีประสบการณ์ด้านขายและการตลาดธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยง
  S.C. Sereechai Beauty Co., Ltd. (LOLANE)'s banner
  S.C. Sereechai Beauty Co., Ltd. (LOLANE)'s logo
  จตุจักร
  • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านMarketingในกลุ่ม FMCG,Retail 5-6ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี