เจ้าหน้าที่ขององค์กร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 134 ตำแหน่งงาน
  Commy Corporation Co., Ltd.'s banner
  Commy Corporation Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • บริหารทีมงานทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
  • มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจ IT / Gadget / Mobile
  • มีประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายขายไม่น้อยกว่า 4 ปี
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • จัดทำงบการเงินรวมให้กลุ่มมิตรผล
  • จัดทำ Management Report
  • วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของงบการเงิน
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  พญาไทTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน HRM/HRD
  • มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านกฏหมายแรงงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบุคคลอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  ANT ARMY CO., LTD.'s banner
  ANT ARMY CO., LTD.'s logo
  อุบลราชธานีTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • วางแผนวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • hybrid working/ สามารถ on-site ที่อุบลราชธานีได้
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน,จ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถ
  ANT ARMY CO., LTD.'s banner
  ANT ARMY CO., LTD.'s logo
  อุบลราชธานีTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • เป็นผู้นำฝ่ายMarketingวางแผนกลยุทธ์การตลาด
  • ความชำนาญด้าน Ads
  • ทำงานสัปดาห์ละ5วัน, hybrid working
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร จิตวิทยา
  • ออกแบบหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ Competency Based
  • Career Developement Functioal Competency
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย0-3 ปี
  • มีความรู้ทางกฎหมายและการดำเนินคดีความต่าง ๆ
  SIAM M.C. CO., LTD.'s banner
  SIAM M.C. CO., LTD.'s logo
  คลองหลวง
  • ไม่จำกัดเพศ
  • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นพัฒนา ขนม และ ลูกอม
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • งานสรรหาบุคคล
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล
  • ผ่านงานอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ถัด ไป