เจ้าหน้าที่การเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 107 ตำแหน่งงาน
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • จัดทำงบการเงินรวมให้กลุ่มมิตรผล
  • จัดทำ Management Report
  • วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของงบการเงิน
  Buriram Panasit Co., Ltd.'s banner
  Buriram Panasit Co., Ltd.'s logo
  เมืองปทุมธานี
  • การันตีโบนัส 1 เดือน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างต่ำ 5 ปีขึ้นไป
  Proterial Thai Enamel Wire Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • รายได้ 19,000 - 25,000 บาท/เดือน ตามประสบการณ์
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ - ศุกร์)
  • สวัสดิการค่าวิชาชีพบัญชี
  CORAL LIFE CO., LTD.'s banner
  CORAL LIFE CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 2-3 ปี
  • สามารถใช้งาน Express และเรียนรู้ระบบบัญชีอื่นๆ ได้
  • บันทึกรายการรับจ่ายในระบบและจัดทำ bank reconcile
  ถัด ไป