เงินเดือนและสวัสดิการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  Panjapol Paper Industry Co., Ltd.'s banner
  Panjapol Paper Industry Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งทรัพยากรบุคคล 5 ปี
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • มีประสบการณ์บริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ภาษี
  • มีความชำนาญในงานฝึกอบรม ธุรการ จัดซื้้อฯลฯ
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Telesales Manager (ขอนแก่น)

  True Corporation Public Company Limited
  ขอนแก่น
  • เงินเดือน คอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่น ๆ
  • ประสบการณ์บริหารทีมงานขายทางโทรศัพท์มากกว่า 5 ปี
  • มีทักษะ & เทคนิคการขาย / การบริหารจัดการ
  AI and Robotics Ventures Co., Ltd.'s banner
  AI and Robotics Ventures Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • New graduated welcome
  • Engineer, IT, etc.
  • Opportunity to work on cutting edge technologies
  Insuwan Technical Services Company Limited's logo
  ลาดกระบังTHB 16K - 25K /เดือน
  • การศึกษาวุฒิ ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีค่าล่วงเวลา เงินพิเศษอื่นๆ และปรับเงินเดือนทุกปี
  • ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการอื่น