เคมี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 176 ตำแหน่งงาน
  Grand Pharma Co., Ltd.'s banner
  Grand Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางขุนเทียน
  • ปริญญาตรีสาขา เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน: 1-3 ปีด้านฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  • สวัสดิการ: ค่าล่วงเวลา เงินพิเศษ ประกันสังคม
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s banner
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่
  • วิเคราะห์ความต้องการใช้เคมีของลูกค้าแต่ละประเภท
  • ติดตามข้อมูลการใช้เคมีของลูกค้าปัจจุบันและใหม่
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส ค่าเดินทาง สวัสดิการฯ
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางเสาธง
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี/พอลิเมอร์
  • มีความชำนาญในเครื่องมือวิเคราะห์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี
  • มีความรู้เคมีวิเคราะห์ด้านปริมาณและคุณภาพวิเคราะห์
  • อุตสาหกรรมเคมี Resin
  Innolatex (Thailand) Limited's logo
  สงขลา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, พอลิเมอร์
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ำยาง
  • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมน้ำยาง
  Sitthinan Co., Ltd.'s banner
  Sitthinan Co., Ltd.'s logo
  ลาดหลุมแก้วTHB 13K - 19,999 /เดือน
  • วุฒิม.6 (สายวิทย์-คณิต) หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานในห้อง Lab
  • มีความรู้ ISO/IEC 17025:2017
  C E Lab & Consulting Co.,Ltd.'s banner
  C E Lab & Consulting Co.,Ltd.'s logo
  นครราชสีมาTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี
  • มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • มีประสบการณ์จัดทำระบบมาตรฐาน ISO 17025
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สายไหม
  • วิศวกรรมศาสตร์ เคมี สิ่งแวดล้อมหรือไฟฟ้าหรืออื่นๆ
  • ขับรถได้ มีใบขับขี่และรถยนต์เป็นของตนเอง
  • คอมมิชชั่น เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและอื่นๆ
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่,เทคโนโลยีการอาหาร
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  Millimed Co., Ltd.'s logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • วิจัย + พัฒนาสูตรตำรับยา
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง โบนัส และอื่น ๆ
  ถัด ไป