เคมี
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน เคมี

  1-30 จาก 66 ตำแหน่งงาน
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s banner
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่
  • ปวส. สาขาเคมี / ปิโตรเคมี
  • ประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ 2-3 ปี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  ยานนาวา
  • นักศึกษาจบใหม่ สายเคมีสิ่งทอ หรือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • ทำงานพระรามสาม ซอย 59 / LAB SGS
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ + OT
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  ภาคตะวันออก
  • นักเคมี (ทำงานอมตะนคร ชลบุรี)
  • จบใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
  • ทำงานล่วงเวลาได้
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  ภาคตะวันออก
  • ตรวจเรือน้ำมัน เข้ากะ ทำโอที
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
  • มีประสบการณ์ในงานปิโตรเคมี หรือ น้ำมัน มากกว่า 5ปี
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  ภาคตะวันออก
  • ตรวจเรือน้ำมัน เข้ากะ ทำโอที
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
  • มีประสบการณ์ในงานปิโตรเคมี หรือ น้ำมัน มากกว่า 5ปี
  Sithiporn Associates Co., Ltd.'s banner
  Sithiporn Associates Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • เคยใช้เครื่องมือ LC-MS/MS มาก่อน
  • สามารถ Development งานได้เป็นอย่างดี
  • วิเคราะห์ นำเสนอ ให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี
  Vejthani Public Company Limited's banner
  Vejthani Public Company Limited's logo
  บางกะปิTHB 16K - 25K /เดือน
  • จบปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบโรคศิลป์
  • สื่อสาร ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นเวรการทำงานได้
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ลำลูกกา
  • วุฒิการศึกษา ปวช หรือ ม.3ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • มีความอดทน ต่องานหนัก
  • ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา
  National Healthcare Systems Co., Ltd.'s banner
  National Healthcare Systems Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • จบปริญญาโทวิทยาศาสตร์บันฑิต (เคมีวิเคราะห์)
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ด้านเคมีวิเคราะห์
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  ยานนาวา
  • ประสบการณ์ QA / HSE / Chemical 5 ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเคมี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo

  Product Trainer

  Mind Edge Innovation Co., Ltd.
  บางกะปิ
  • เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  • มีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ
  • เรียนรู้ได้เร็วและชอบศึกษาค้นคว้าเรียนรู้สิ่งใหม่
  Adinop Co.,Ltd.'s banner
  Adinop Co.,Ltd.'s logo
  บางแค
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • มีความรู้วัตถุดิบด้านเครื่องสำอาง
  • มีความรู้ทางด้านการวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง
  Ecolab Ltd.'s banner
  Ecolab Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออก
  • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์,วิศวกรรมเคมี
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านการบำบัดน้ำ ซ่อมแซมปั๊ม
  • มีรถยนต์ส่วนบุคคลและมีใบอนุญาตขับขี่
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ปริญญาโท : การตลาด/การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สื่อสารภาษาจีนได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานพระโขนง
  ถัด ไป