• เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี (วศบ.) วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Service Manager

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Food machinery
 • electronics, mechanics, pneumatic and electrical
 • planning and management in service field

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Manager

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Construction
 • Safety License
 • Safety Patrol

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to work for one of the most well-known
 • Opportunity to work as a key person
 • Able to manage and handle all the marketing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to grow with the IT Big company
 • Opportunity to grow up in stable company
 • Attractive remuneration package & company benefit

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • To grow with the IT Big company
 • To grow up as professional sales executive
 • Attractive remuneration package & company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

QA Pharmacist

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Quality Assurance
 • Pharmaceutical
 • Batch Records

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

QC Chemist/Day Work Technician

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Pharmaceutical
 • QC, QA, Safety
 • Chemical Science

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Logistics.
 • Experienced in Import – Export, Compliance.
 • Able to drive a car (with license).

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Logistics, Sea Freight
 • Trucks, Cross Border
 • Logistics, Freight Forwarder

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Excutive
 • Overall HR
 • Good in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Diploma holder
 • Mature, dynamic and aggressive
 • Ability to interact and work in a fast paced

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be able to travel up countries
 • Monitoring EDI for CC sales orders
 • Make a report of inventory control level

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer Science/ Engineering/ IT
 • 3 years in JAVA Programming for programmer
 • JSP, Java Servlet, Strut, EJB

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemistry
 • Mimimum 5 years in Sales or Technical Sales
 • Good command of English both written and spoken

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai National, age between 22-28 years
 • Diploma or higher in related field
 • Good communication skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in IT, or related field
 • Minimum 2 year experience in software
 • Knowledge of conception of Object Oriented Design

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำหน้าที่แนะนำประชาสัมพันธ์ด้านการออมเงิน
 • มีประสบการณ์ด้าน Telesales มาก่อน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in IT, or related field
 • Age not over 30 years old
 • Experience with Platform Android, IOS

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in IT, or related field
 • Minimum 2 year experience in software
 • Strong knowledge in web applications development

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.3, ปวช, ปวส, และปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำหน้าที่แนะนำประชาสัมพันธ์ด้านการออมเงิน
 • มีประสบการณ์ด้าน Telesales มาก่อน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6, ปวช, ปวส, และปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6, ปวช, ปวส, และปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6, ปวช, ปวส, และปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำหน้าที่แนะนำประชาสัมพันธ์ด้านการออมเงิน
 • งานประจำ Office ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • รักงานขายและสามารถทำงานเป็นทีมได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6, ปวช, ปวส, และปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำหน้าที่แนะนำประชาสัมพันธ์ด้านการออมเงิน
 • มีประสบการณ์ด้าน Telesales มาก่อน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6, ปวช, ปวส, และปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6, ปวช, ปวส, และปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า
 • มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Tele Insurance

NEXT REVOLUTION CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Sale Executive/IT Sale Professional

Better-I-T Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • IT Sale Executive
 • Sale Professional
 • sale

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum degree qualification in Accountancy relate
 • Minimum 5 years of relevant working experience
 • Possesses leadership qualities

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศูนย์การค้า Terminal 21 อโศก
 • งานบริการลูกค้า
 • Real Estate

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developer .net
 • Programmer .net
 • Web developer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bonus 2 mths, Med.Ins, Prvd.F, OT, Transp, Car
 • Security System Manufacturing and Trading
 • Exp. in any Security System related

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • at least 2 years as a sales executive
 • Excellent in English written and verbal communicat
 • Maintain and develop existing client accounts

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only, male or female
 • Experience with data consolidation
 • Comfortable working with numbers

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล