อิสระ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 30 ตำแหน่งงาน
  ThaiMoneyMentor's banner
  ThaiMoneyMentor's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 55K - 159,999 /เดือน
  • ใช้ความรู้ทักษะการทำงานแนวที่ปรึกษาการเงินสากล
  • การทำงานแนวใหม่ด้วยเทคโนโลยี รองรับทุกสถานการณ์
  • Contract Freelance/Full time
  Selic Corp Public Company Limited's banner
  Selic Corp Public Company Limited's logo
  หนองแขม
  • ทำงานเสาร์เว้นเสาร์
  • กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • ท้าทาย อิสระทางความคิดสร้างสรร
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  วังทองหลางTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ (บริษัทมหาชน)
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท MBA/การตลาด
  • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • บริหารทีมการตลาดและขาย
  AFINALIN CONSULTANCY CO., LTD.'s banner
  AFINALIN CONSULTANCY CO., LTD.'s logo
  สาทร
  • การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความสนใจในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน การเงิน
  • โบนัส,ท่องเที่ยวต่างประเทศ,สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • วางแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
  • นำเสนอผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
  • จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd.'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์ 5 ปีในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
  • มีความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ การบริหารความเสี่ยง
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการกองทรัสต์
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s banner
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s logo
  ดินแดง
  • ได้เรียนรู้การเชื่อมต่อ API กับหลายระบบ
  • ทำงานร่วมกับทีม Business และทีม Product/Tech
  • ทำงานใน Startup Culture กับทีมที่มี Growth Mindset