• ให้คำแนะนำ ฝึกสอน สร้างแรงจูงใจ ในเรื่องการขาย
 • ประสานงานในการวางแผนการทำงานของผู้แทนขาย
 • รวบรวมข้อมูลการทำงาน โอกาสทางการขาย

39 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Customer Service
 • Tenant Service
 • Branch Manager

39 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติ
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการประสานงาน
 • มีความรับผิดชอบ มีทัศนะคติ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการประสานงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์
 • ความรับผิดชอบ มีทัศนะคติ
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาระบบไฟของรถบรรทุกเบื้องต้น
 • จัดหาอะไหล่ จัดเก็บอะไหล่ สำหรับซ่อมบำรุงรถบรรทุก
 • จัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุง ตรวจติดตามการซ่อมบำรุง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able work at Hatyai, Songkhal base
 • Must have the license & Certified OAP RSO
 • Excellent command in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานขนส่งตามแนวนโยบาย และควบคุมดูแลการปฏิบัติ
 • สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามนโยบาย
 • มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • มีความละเอียดรอบคอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน HR
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับเรื่อง ให้ข้อมูล แก้ปัญหาที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์
 • ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1- 3 ปี
 • อดทน ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียม ตรวจสอบและดำเนินการเรื่องใบแจ้งหนี้
 • มีประสบการด้านบัญชีลูกหนี้ (AR) อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้เรื่องมาตรฐานและหลักการบัญชี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • 3-5 years of experience in Insurance
 • Property loss assessment skill
 • To ensure the Claims registration & Payment

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซับพอร์ตลูกค้า
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิด
 • ระดับการศึกษา ปวช. หรืออื่นๆ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดีรักการขายและงานบริการ
 • มีทักษะในการเจรจา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี Excel
 • ประสบการณ์ทางงานขาย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี Excel
 • ประสบการณ์ทางงานขาย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี Excel
 • ประสบการณ์ทางงานขาย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี การขาย- การตลาด
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี Excel
 • มีประสบการณ์ทางงานขาย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-5 years working experience for 2G/3G/LTE
 • A broad understanding of a modern day GSM/HSPA/LTE
 • Microsoft Windows, MS Words, MS Excel

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านการก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านการก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานองค์กร
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีความตั้งใจที่จะทำงานกับองค์กรในระยะยาว

24-Sep-18

 

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

24-Sep-18

 

Applied
 • Develop the strategy and execution plans
 • Experience in ecommerce and digital marketing
 • Evaluate customer research, market conditions

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

24-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประกันชีวิต
 • มีประกันสังคม

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เกี่ยวกับแบรนด์รถยนต์วอลโว่ภูเก็ตลและธุรกิจเสริม
 • เงินเดือนตามความสามารถงาน
 • มั่งคงและแน่นอน

24-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

23-Sep-18

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Accounting System, SAP
 • Accounting Implementation

23-Sep-18

 

Applied

Senior Marketing Executive

Synergetic Auto Performance Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Marketing Executive
 • Property Management
 • Promotion

23-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประกันชีวิต
 • มีประกันสังคม

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

22-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

22-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

21-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

21-Sep-18

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดีรักการขายและงานบริการ
 • มีทักษะในการเจรจา

21-Sep-18

 

Applied
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 2 วัน
 • เวลาทำงาน 08.30 - 19.00 น.
 • เบี้ยขยัน เดือนละ 2,000 บาท

21-Sep-18

 

Applied
 • สามารถออกแบบ Website
 • ทำงานร่วมกับทีม Creative Designer
 • นำเสนอไอเดีย เทรนด์ และความรู้ใหม่ให้กับทีมงาน

21-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Sep-18

 

Applied