• ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
 • ปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years of direct sales experience
 • Good communication skills in English
 • Understanding of the food service industry

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Customer Experience at less 7 years
 • Responsible for customer experience program
 • Spearhead strategic and customer experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science
 • C# programming and MSSQLSERVER
 • IT Application Development process

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • รักงานบริการ
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน

19-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • รักงานบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน

19-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี/วิศวกรรมโยธา
 • สามารถถอดแบบประมาณราคาได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

19-Jun-18

 

Applied
 • Experience in Retail Business and Merchandiser
 • At least 5 years’ experience as manager in Account
 • Have CPA or auditing experience is preferred

19-Jun-18

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Accounting, Finance
 • Possess Single License (TFEX License is a plus)
 • Good personality / Good relationship

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Economics, Accounting, Finance
 • Possess Single License and Derivative license
 • 5 years’ experience in Investment Consultant

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated in Bachelor’s degree
 • 3-5 Years working experience
 • Working on Monday - Friday

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Sales
 • Professional Service Sales
 • Services Sales (IT)

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

19-Jun-18

 

Applied
 • แนะนำประกันชีวิตให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

18-Jun-18

 

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สวัสดิการ: คอมมิชชั่น, ประกันสังคม
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

18-Jun-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เคยมีประสบการณ์งนตัวแทนประกันชีวิต 1 ปีขึ้นไป
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

18-Jun-18

 

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สวัสดิการ: ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

18-Jun-18

 

Applied
 • คอมมิชชั่น
 • โบนัสทุก 3 เดือน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

18-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s and/or Master’s degree
 • At least 3 years’ experience
 • Possess car and valid driving license

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in law
 • Experiences in financial
 • At least 5 years working experiences

18-Jun-18

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18-Jun-18

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Customer Service
 • Tenant Service
 • Branch Manager

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความก้าวหน้าในงานชัดเจน (Career Path)
 • เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท สำหรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีการประเมินผลด้วยระบบ PMS , KPI อย่างชัดเจน

16-Jun-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • มีความสามารถในด้่านการวิเคราะห์ และการวางแผน

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เซลกระจายสินค้า (เครื่องดื่มสมุนไพรฮอมดี้)
 • ขยันและมีใจรักในงานขาย
 • มีรถยนต์ ชอบงานอิสระ

15-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมคนงาน ควบคุมการทำการทำงานของคาร์แคร์
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการทำคาร์แคร์มาก่อน

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • Finance or equivalent disciplines.
 • Good in English communication Skills

15-Jun-18

 

Applied
 • แนะนำประกันชีวิตให้กับลูกค้า
 • โบนัสทุก 3 เดือน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

15-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างไฟ

15-Jun-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม
 • มีทักษะด้านการประสานงาน
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

15-Jun-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบ
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
 • ใช้โปรแกรมนำเสนอได้ดี

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบ
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
 • ใช้โปรแกรมนำเสนอได้ดี

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความตรงต่อเวลา
 • Location สาขา ห้างโรบินสัน เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความตรงต่อเวลา
 • Location เซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความตรงต่อเวลา
 • นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรู้เรื่องระบบสายสัญญาณ
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum Bachelor degree
 • At least 5 years’ experience as Senior Accounting
 • Experience in retail, consignment

14-Jun-18

 

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • 2-3 years direct experience
 • Good communication

14-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน ออกกำลังกายเป็นประจำ

14-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • บริหารทรัพยากรบุคคล,รัฐศาสตร์,อื่นๆ

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างไฟ

14-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี/วิศวกรรมโยธา
 • สามารถถอดแบบประมาณราคาได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

14-Jun-18

 

Applied
 • เคยใช้งานระบบฐานข้อมูลของ Oracle, MySql
 • สามารถเดินทางมาปฎิบัติงานที่แคลาย จ.นนทบุรีได้
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา web-based application

14-Jun-18

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • นำเสนอขาย อะไหล่ ยางตัน ยางลม
 • มีความสามารถในการเจรจาเสนอขายสินค้า
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานด้านบริการ

14-Jun-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

14-Jun-18

 

Applied