• สำนักงานธุรกิจหาดใหญ่ (AE-M)
 • สำนักงานธุรกิจภูเก็ต (RM-M, RM-L, AE-L, AE-M)
 • สำนักงานธุรกิจพังงา (RM-M)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Executive

VSERVEPLUS CO., LTD

ลาดกระบัง

 • Taking care of new project
 • Strong sales skill
 • 1-3 years of experience in IT / Sales

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เงินประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • เลี้ยงอาหารกลางวัน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • เลี้ยงอาหารกลางวัน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • เลี้ยงอาหารกลางวัน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เงินประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • เลี้ยงอาหารกลางวัน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • เลี้ยงอาหารกลางวัน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์3ปี
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับคนงานต่างด้าว
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การด้านงานบริหารงาน
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (สาขาวิทย์-คณิต) หรือสาขาอื่นๆ
 • ทำงานเข้ากะได้
 • ค่าอาหารกลางวัน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษ ปวส.
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใบขับขี่ตามกฏหมาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ประเภท 4 และบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีภูมิสำเนาพื้นที่

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate internal resources and third parties
 • Ensure that all projects are delivered on-time
 • 3 – 5 years of proven Project Management /BA

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
 • ต้องมีการอบรมที่ กทม หรือ สนามบิน 4 ที่ตามที่แจ้ง
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานเป็นกะได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การด้านงานบริหารงาน
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับคนงานต่างด้าว
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (สาขาวิทย์-คณิต) หรือสาขาอื่นๆ
 • ทำงานเข้ากะได้
 • ค่าอาหารกลางวัน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษ ปวส.
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใบขับขี่ตามกฏหมาย

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bancassurance Sale
 • Insurance Specialist
 • พนักงานแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านงานบัญชี การปิดงบ
 • สามารถเดินทางไปทำงาน อ.จะนะได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เขียนแบบ Autocad ได้เป็นอย่างดี
 • คำนวณออกแบบโครงสร้างได้ ทำรายการคำนวณประกอบได้

18-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถอ่านแบบ แกะแบบ ถอดแบบ และเขียนแบบทางไฟฟ้าได้
 • มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการขายหรือการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

18-Dec-18

 

Applied
 • การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เขียนแบบ Autocad ได้เป็นอย่างดี
 • หากสามารถใช้ระบบ BIM ได้

18-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Computer Science
 • C# programming and MSSQLSERVER
 • IT Application Development process

18-Dec-18

 

Applied
 • At least 8 years experience in brand,communication
 • Lead, plan and implement activities on branding
 • Lead brand campaigns to increase brand presence

18-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดีรักการขายและงานบริการ
 • มีทักษะในการเจรจา

18-Dec-18

 

Applied
 • จบสาขาการบัญชี
 • ทำงาานด้านบัญชีได้
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Dec-18

 

Applied
 • At least 3 years experience in finance
 • Bachelor degree
 • English skill for daily operation

18-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ฝ่ายขาย
 • Job location: สงขลา
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Dec-18

 

Applied
 • ฝ่ายอะไหล่
 • Job location: สงขลา
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Dec-18

 

Applied
 • ขยัน อดทน มีความตั้งใจ
 • สามารถเข้ากะได้
 • ขับรถขนย้ายไม้และงานอื่นๆตามมอบหมาย

18-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี)
 • ประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความขยัน-อดทน / ละเอียดรอบคอบ

18-Dec-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • มีความรู้บัญชีเบื้องต้น

17-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
 • สามารถนำเสนอข้อมูลให้กับผู้อื่นได้อย่างชำนาญ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน

17-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
 • สามารถนำเสนอข้อมูลให้กับผู้อื่นได้อย่างชำนาญ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน

17-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

17-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

17-Dec-18

 

Applied
 • งานแม่บ้านโรงแรม
 • วุฒิม.3ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

17-Dec-18

 

Applied