หัวหน้าแผนกบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือTHB 45K - 70K /เดือน
  • Human Resource Management
  • Recruitment
  • นครราชสีมา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้า อย่างน้อย 2-3 ปี
  • มีความขยันอดทน สามารถรับแรงกดดันได้