หัวหน้าแผนกบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Thai Ha Public Company Limited's banner
  Thai Ha Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
  • ปิดงบการเงินประจำเดือน ไตรมาส และปี
  • สามารถใช้โปรแกรม SAP และปิดงบได้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมได้เป็นอย่างดี เช่น SAP, Excel
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • บัญชี
  • บัญชีทั่วไป
  • AP & AR