หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  Asian Best Chicken Co., Ltd.'s banner
  Asian Best Chicken Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร,Supply Chain
  • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านการจัดซื้อ
  • หากมีประสบการณ์ด้านERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Sahamit Product co.,ltd's banner
  Sahamit Product co.,ltd's logo
  บางรัก
  • งานด้านจัดซื้อสินค้าอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • OEM เกี่ยวกับสินค้าเครื่องสำอาง
  • คัดเลือกผู้ผลิตทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ
  ลำลูกกา
  • เปรียบเทียบและเจรจาต่อรองกับคู่ค้าได้
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  Rosso Co., Ltd.'s banner
  Rosso Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
  • ประสบการณ์จัดซื้อในและต่างประเทศ 5 ปี
  • ประสานงาน Shipping นำเข้าและส่งออก