หัวหน้าแผนกขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  NAO Global Co., Ltd.'s banner
  NAO Global Co., Ltd.'s logo
  พระโขนงTHB 20K - 30K /เดือน
  • 20,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความสามารถ
  • ยินดีสอนคนไม่มีประสบการณ์ แต่รักในการเรียนรู้
  • กฏของแผนกใหญ่และสำคัญกว่ากฏบริษัทฯ