หัวหน้าแผนกการจัดการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 จาก 29 ตำแหน่งงาน
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  บางคอแหลม
  • การศึกษาสาขาการจัดการ/บริหาร/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • มีประสบการณ์งานธุรการโรงงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • ฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • วางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาด
  • กำหนดกลยุทธ์การตลาดและโฆษณา
  • ไม่จำกัดเพศ
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s banner
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s logo
  ปทุมวัน
  • Stock management /หัวหน้าฝ่ายสต็อกควบคุมคลังสินค้า
  • ร่วมงานร้านอาหาร / เครื่องดื่ม เเบรนด์ดัง !!!!!
  • สถานที่ทำงานติด BTS/MRT
  Pacific Pipe Public Company Limited's banner
  Pacific Pipe Public Company Limited's logo
  สาทร
  • วิเคราะห์ ออกแบบ ประสานงาน สื่อสาร ติดตาม งานฝึกอบ
  • งานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
  • การสื่อสารกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์