หัวหน้าส่วน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 321 ตำแหน่งงาน
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี
  • มีความรู้เคมีวิเคราะห์ด้านปริมาณและคุณภาพวิเคราะห์
  • อุตสาหกรรมเคมี Resin
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  ชลบุรี
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ตรง 5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สระบุรี
  • ควบคุมการรับเข้า จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าภายในคลัง
  • กำกับดูแล บริหารพื้นที่การจัดเก็บ บริหารงานคลัง
  • การจัดการวางแผน การตรวจนับสินค้าคงคลัง
  Krungsri Consumer's banner
  Krungsri Consumer's logo
  ลพบุรี
  • หัวหน้าทีมขายบัตรเครดิต First Choice
  • ดูแลเขตพื้นที่ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี
  • บริหารทีมงานวางแผนงานการขาย
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  ภูเก็ต
  • ปริญญาตรีสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการบริหารดี
  ถัด ไป