หัวหน้าส่วน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางเสาธง
  • ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัย
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านระบบ ISO 3-5 ปี
  • มีความรู้และเข้าใจในำข้อกำหนด ISO เป็นอย่างดี
  Food Star Co., Ltd.'s banner
  Food Star Co., Ltd.'s logo
  สัมพันธวงศ์
  • กิจกรรมด้านการตลาดพาณิชย์
  • Category Development
  • Market Research
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo
  บางพลี
  • การศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบ
  • มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายในการจัดการธุรกิจ
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • Joining leading glass manufacturing business
  • Business Planning Experience
  • Analyse company business, market, competitors
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น 4 ปี
  • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นในเชิงธุรกิจได้อย่างคล่องแคล่ว
  • มีรถยนต์ส่วนตัว