หัวหน้าวิศวกรรม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  THAI UNION GROUP PCL.'s banner
  THAI UNION GROUP PCL.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • ออกแบบระบบเครื่องกล
  • พัฒนาปรับปรุงระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ
  Sun Metal Co., Ltd.'s banner
  Sun Metal Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม หรือสถาปัตยกรรม
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์วางแผนการผลิต