หัวหน้าฝ่ายผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-24 จาก 24 ตำแหน่งงาน
  Formica (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Phrapradaeng
  • Having experience 4-6 years in Production process
  • Exp in Managing of production or Manufacturing
  • Location at Prapradaeng
  Herba Bangkok Sociedad Limitada's banner
  Herba Bangkok Sociedad Limitada's logo
  Saraburi
  • 2-3 years of leadership experience in Production.
  • knowledge of food safety GHP, HACCP, HALAL, BSCI.
  • Mature, strong interpersonal, leadership skills
  Formica (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Phrapradaeng
  • Having experience minimum 4-5 years in Production
  • Exp in Managing of production or Manufacturing
  • Experienced in the furniture factory
  Prakanong
  • มีประสบการณ์ด้านการผลิต
  • ปวส-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
  • มีวุฒิภาวะ ภาวะผู้นำ คิดบวก มีทัศนคติที่ดี
  Synova Ltd.'s logo
  Bangkor-laem
  • วางแผนมอบหมายและติดตามให้มีการใช้ วัตถุดิบ กำลังคน
  • ควบคุุมและวางแผนการผลิตสินค้าประเภทขนมอบกะกลางคืน
  • ปฏิบัติตามหลัก GMP, HACCP
  Herba Bangkok Sociedad Limitada's banner
  Herba Bangkok Sociedad Limitada's logo
  Saraburi
  • Good computer skills (ERP System, SAP, Oracle)
  • Experience in the manufacturing field.
  • Good command of English will be a plus.
  Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Pathumthani > Muang
  • High Vocational Education or Degree in Industrial
  • 2 - 7 years exp in leader production or control
  • Bonus, Flexible working hours, Free shuttle bus
  Molnlycke Health Care (Thailand) Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  Bangkok Area - NakornpatomTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • Production Section Head
  • โรงงานลิตอาหารและเครื่องดื่ม
  • ฝ่ายผลิต Production
  Castem (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Castem (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • จัดทำแผนความต้องการของลูกค้า
  • ปรึกษาหารือ ร่วมวางแผน กับผู้บริหารของโรงงานวิเครา
  • จัดทำแผนความต้องการวัสดุ
  Jasmin Jewelry Group Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Jewelry อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  Mccormick (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
  • Basic MS Officeทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์