หัวหน้าฝ่ายบริการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Edison Motors Co., Ltd.'s banner
  Edison Motors Co., Ltd.'s logo
  บางซื่อTHB 120K - 159,999 /เดือน
  • Bachelor's degree in Business Administration
  • 5 years of experience in after-sales service
  • Salary offers: 120-140K, 5 working days/week
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • บริการลูกค้า Customer Service
  • วางแผนบริหารจัดการด้านการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
  • ผู้แนะนำการลงทุน จัดทำแผนการตลาด วางแผนการลงทุน