หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Siam Taiko Drum Industries Co., Ltd.'s banner
  Siam Taiko Drum Industries Co., Ltd.'s logo
  ระยองTHB 20K - 30K /เดือน
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ ปริญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านคุณภาพสินค้าและคลังสินค้า
  • มีความรู้ด้าน ISO9001, GMP, HACCP