หัวหน้าทรัพยากรบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Tanboon Co., Ltd.'s banner
  Tanboon Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่THB 25K - 29,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงานในงานบริหารทรัพยากรบุคคล5ปีขึ้นไป
  • ชำนาญเกี่ยวกับการขอและต่อใบอนุญาตทำงาน
  • แรงงานสัมพันธ์/กฎหมายแรงงาน/ประกันสังคม
  National Health Security Office's logo
  หลักสี่THB 25K - 44,999 /เดือน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ปรับค่าจ้างประจำปี