หัวหน้าทรัพยากรบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  W.R.C.ELECTRIC AND COMMUNICATION CO., LTD.'s banner
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้า อย่างน้อย 2-3 ปี
  • มีความขยันอดทน สามารถรับแรงกดดันได้