หัวหน้าจัดซื้อ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Sand and Soil Industry Co., Ltd.'s banner
  Sand and Soil Industry Co., Ltd.'s logo
  ภาคกลาง
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 3-5 ปีขึ้นไป
  • ใช้โปรแกรม Microsoft ได้คล่อง
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้า อย่างน้อย 2-3 ปี
  • มีความขยัน อดทน สามารถรับแรงกดดันได้
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • Expand experience in purchasing CKD parts
  • Responsible for buying CKD Parts in automotive
  • Experience in buying CKD Parts in automotive parts
  Xenon Inter Co., Ltd.'s banner
  Xenon Inter Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • เพศ หญิง
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
  • จัดทำรายงานจ่ายเจ้าหนี้การค้า ส่งหัวหน้าทุกสิ้นเดื