หัวหน้าจัดซื้อ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  ATA CASTING TECHNOLOGY CO., LTD.'s banner
  ATA CASTING TECHNOLOGY CO., LTD.'s logo
  บางบ่อ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • ความสามารถในการต่อรองราคาดีเยี่ยม
  • มีความซื้อสัตย์
  Sahamit Product co.,ltd's banner
  Sahamit Product co.,ltd's logo
  บางรัก
  • สรรหาสินค้าใหม่จากในประเทศและต่างประเทศ
  • หากสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Sahamit Product co.,ltd's banner
  Sahamit Product co.,ltd's logo
  บางรัก
  • งานด้านจัดซื้อสินค้าอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • OEM เกี่ยวกับสินค้าเครื่องสำอาง
  • คัดเลือกผู้ผลิตทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • Bachelor's degree or higher in any related field
  • บุคลิกคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน มีความเป็นผู้นำสูง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสายการผลิต
  Kolang Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • Excellent communication skills in English, both
  • Experience as a purchasing manager or in a simil
  • Strong critical thinking and negotiation skills.