หัวหน้างาน call center
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • จัดทำรายงานกองทุนรวม , รายงานประจำปี
  • บันทึกข้อมูลกองทุนรวม , ปรับปรุงแบบฟอร์มกองทุนรวม
  • ปสก. 2 ปีขึ้นไป ในบริษัทจัดการกองทุน , ผ่านงานบลจ.
  Carsome (Thailand) co.,Ltd's banner
  Carsome (Thailand) co.,Ltd's logo
  ห้วยขวางTHB 13K - 15,999 /เดือน
  • High school, Diploma or Bachelor's degree
  • Customer Service, Telesales Background is suited
  • ยินดีรับพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่