หัวหน้างานวางแผน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 66 ตำแหน่งงาน
  Camin151's logo
  JatuchakTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน HR
  • บริหารจัดการทีมได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในด้านการใช้งานโปรแกรม EZY-HR
  Castem (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Castem (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • จัดทำแผนความต้องการของลูกค้า
  • ปรึกษาหารือ ร่วมวางแผน กับผู้บริหารของโรงงานวิเครา
  • จัดทำแผนความต้องการวัสดุ
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s logo
  Thaweewattana
  • มีประสบการณ์งาน บัญชี 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ใช้ ระบบ ERP, SAP, Infor , Dynamics
  • ธุรกิจเปิดมานานกว่า 60 ปี
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • จัดทำข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
  • คุมการรับ การจัดเก็บ การจ่าย ตรวจนับสินค้าคงคลัง
  • ดูแล รักษา กฎระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ได้
  • SEM, TEM, AFM, Contanct angle, IR, Raman, GC, DSC
  • มีประสบการณ์การทำวิจัย วางแผนวิจัยได้
  Synova Ltd.'s logo
  Bangkor-laem
  • วางแผนมอบหมายและติดตามให้มีการใช้ วัตถุดิบ กำลังคน
  • ควบคุุมและวางแผนการผลิตสินค้าประเภทขนมอบกะกลางคืน
  • ปฏิบัติตามหลัก GMP, HACCP
  ThaiNamthip Limited's banner
  ThaiNamthip Limited's logo
  Others
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย/หัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานและประจำที่ ตจว. ได้
  • มีรถยนต์ส่วนตัว ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  Overseas
  • กำกับดูแลการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์,กระบวนการผลิต
  • กำกับดูแลการควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์
  • วิเคราะห์ และวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
  MAHAJAK DEVELOPMENT CO., LTD.'s banner
  MAHAJAK DEVELOPMENT CO., LTD.'s logo
  Sapan-suang
  • มีทักษะในการวางแผนและบริหารจัดการทีม
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานระบบ
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • ชำนาญบริหารงานตกแต่งภายใน ให้สำเร็จ มีคุณภาพ
  • รักในความงาม การบริหารการจัดการ ทำให้งานสำเร็จ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
  U Charoenestate Co., Ltd.'s banner
  U Charoenestate Co., Ltd.'s logo
  Ladprao
  • มีประสบการณ์ในการคุมทีม หรือเป็นหัวหน้างาน 3-5 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติดี คิดบวก ใจเย็น
  • มีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  No More Work Company Limited's banner
  No More Work Company Limited's logo
  Nonthaburi > Muang
  • ต้องการคนคิดวางแผนและดำเนินการตามแผนให้สำเร็จ
  • เข้าใจการทำการตลาดออนไลน์ สามารถตัดสินใจได้
  • เน้นคนเดินทางสะดวก ออฟฟิศอยู่ใกล้ MRT แยกติวานนท์
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • Leasing &Tenant Section Manager
  • ผู้จัดการแผนกดูแลพื้นที่เช่า
  • บริหารและขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • บริหารจัดการร้านอาหาร
  • ปฎิบัติงานวันเสาร์และอาทิตย์นักขัตฤกษ์ได้
  • บุคลิกภาพดี
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s banner
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจพลังงานและก๊าซธรรมชาติ
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ
  ถัด ไป