หัวหน้างานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Nantawan Management Co., Ltd.'s banner
  Nantawan Management Co., Ltd.'s logo
  บางนา
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะบัญชี หรือคณะบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านงานบัญชี
  • พร้อมเรียนรู้การใช้โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมใหม่ ๆ
  RGF HR Agent (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พระโขนงTHB 30K - 45K /เดือน
  • Challenging yourself by working with startup
  • Accounting from Retail business
  • Managing overall Accounting Department and hand-on
  SmartSearch Recruitment's banner
  SmartSearch Recruitment's logo
  ปทุมวัน
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 7 ปีในภาคการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการคลังจะพิจารณาเป็นพิเศษ