หัวหน้างานบัญชีต้นทุน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s logo
  ทวีวัฒนา
  • มีประสบการณ์งาน บัญชี 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ใช้ ระบบ ERP, SAP, Infor , Dynamics
  • ธุรกิจเปิดมานานกว่า 60 ปี
  Attention's logo
  ตลิ่งชันTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน/การบัญชี ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • ถ้าจบระดับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบอนุญาต IC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ