หัวหน้างานตรวจสอบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Global Jet Express (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Global Jet Express (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Assistant Director (Chinese Speaking)

  Global Jet Express (Thailand) Co., Ltd.
  บางนา
  • Assistant
  • การศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • ทักษะภาษา ภาษาจีน
  PCS Security and Facility Services Limited's banner
  PCS Security and Facility Services Limited's logo

  Chief Engineer (1 position) Site Engineer (1 position)

  PCS Security and Facility Services Limited
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • ประสบการณ์งานในสถานพยาบาล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล
  • ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ
  PCS Security and Facility Services Limited's banner
  PCS Security and Facility Services Limited's logo

  Chief Engineer - Korat

  PCS Security and Facility Services Limited
  นครราชสีมา
  • ประสบการณ์งานในสถานพยาบาล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล
  • ทำงานที่โคราช
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo

  Senior IT Audit

  Bualuang Securities Public Company Limited
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบด้าน IT 10 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ของกลต.เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • เขียนและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในงานที่ทำ
  • จบด้านครุวิศวกรรม/ วิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
  Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.'s banner
  Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.'s logo

  Pharmacist (QC, R&D, PD)/เภสัชกร

  Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.
  ลาดกระบัง
  • คุณสมบัติตามรายละเอียดแต่ละตำแหน่งงาน
  • วางแผนงานการคุมควบคุณภาพของกระบวนการผลิต
  • วิเคราะห์ พัฒนาสูตรใหม่ๆ และมีทักษะในการแก้ปัญหา