หัวหน้างานตรวจสอบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 129 ตำแหน่งงาน
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติบวก ให้คำปรึกษาที่ดี
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี
  • มีความรู้เคมีวิเคราะห์ด้านปริมาณและคุณภาพวิเคราะห์
  • อุตสาหกรรมเคมี Resin
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
  • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ
  TIPCO F&B CO., LTD.'s banner
  TIPCO F&B CO., LTD.'s logo
  อยุธยา
  • วิศวกรรมศาสตร์(วศ.บ) สิ่่งแวดล้อม
  • ควบคลุมบำบัดน้ำเสียโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • การใช้เครื่องมือ Lab วิเคราะผลทดสอบ Lab
  Cristalla Co.Ltd.'s logo
  สาทร
  • สวัสดิการดี มีความั่นคงสูง
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s logo
  ทวีวัฒนา
  • มีประสบการณ์งาน บัญชี 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ใช้ ระบบ ERP, SAP, Infor , Dynamics
  • ธุรกิจเปิดมานานกว่า 60 ปี
  พระโขนง
  • มีประสบการณ์ด้านการผลิต
  • ปวส-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
  • มีวุฒิภาวะ ภาวะผู้นำ คิดบวก มีทัศนคติที่ดี
  Polar Bear Mission Co., Ltd.'s banner
  Polar Bear Mission Co., Ltd.'s logo
  ราชเทวี
  • ตรวจสอบและจัดทำงบกระทบยอดบัญชีประจำเดือน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือบัญชีต่างๆ
  • จัดทำงบกำไรขาดทุน
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s banner
  K.V.N. Import Export (1991) Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • ดูแลด้านการตลาด ภาพลักษณ์ บริหารเฟรนไชส์กาแฟชาวดอย
  • ติดต่อหาแฟรนไชส์/พื้นที่เปิดสาขาเฟรนไชส์กาแฟชาวดอย
  • ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า/บริการของเฟรนไชน์
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s banner
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • บัญชีลูกหนี้
  • กระทบยอดภาษีขาย
  • ติดต่อประสานงานกับธนาคาร
  ถัด ไป