หัวหน้าคลังสินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  KOI THE (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  KOI THE (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  จตุจักรTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • ประสบการณ์หัวหน้างานคลังและขนส่งอย่างน้อย 3 ปี
  • บริหารจัดการและพัฒนางานในคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะ Excel และ การจัดการข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม
  Berli Jucker Foods Limited's banner
  Berli Jucker Foods Limited's logo
  บางเสาธง
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ บริหาร
  • มีประสบการณ์ด้านงานนำเข้า-ส่งออก 3-5 ปี บริษัทอาหา
  • สามารถใช้งานระบบ SAP และระบบ MFG PRO ได้
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo
  ชุมพร
  • ประสบการณ์บริหารงานวิศวกรรมโรงงาน 5 ปี
  • มีความรู้ระบบ PM
  • วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร