• บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูล
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีทำงานรวดเร็วมีความละเอียดรอบคอบ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree iin Electrical, Electronics, Mechanical
 • 3 years’ experience in semiconductor manufacturing
 • Assembly

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ล่ามภาษาญี่ปุ่น
 • มีผลสอบวัดระดับ N3
 • ไม่จำกัดเพศ

20-Sep-18

 

Applied
 • นิติกร
 • การสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้
 • มีใบอนุญาตทนายความ

20-Sep-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าทีี่ธุรการ (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น)
 • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นเเละภาษาอังกฤษ
 • .

20-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Male / Female Thai Nationality
 • 27-35 Years old
 • Degree in Marketing, Business Administration

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Engineer , Computer Engineer
 • Toeic > 400
 • (new graduated are welcome)

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • Able to work under pressure
 • Computer literacy

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • Good command of English
 • Ready to work in SHIFT

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in B.A. or related fields
 • Exp > 1 in sales , telesales outbound
 • Good communication in English

19-Sep-18

 

Applied
 • Bonus Guarantee at 2 Months per Year
 • 5 Working Day / Week. 08:00 - 17:00
 • Medical Welfare Allowance for employee (Unlimited)

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Occupational health and safety
 • Fresh graduate is welcome
 • Good command written and spoken English , TOEIC 55

17-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 0-2 years of experience, Fresh Graduate is welcome
 • Must be fluent in English with TOEIC > 700

17-Sep-18

 

Applied
 • 10 years experiences in management function
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Good command of English communication

17-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering
 • 15 years of experience
 • Good communicate in English

17-Sep-18

 

Applied
 • Minimum 5 years experience in IT Management
 • Strong experience of managing a multifunctional IT
 • Strong project management and planning skill

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female Thai Nationality
 • 28-35 Years old
 • Degree in Marketing, Business Administration

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, 25 years upwards
 • Degree in Mechanical engineering
 • Good knowledge in ISO 9001, ISO 14001

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering (Electrical / Mechanical)
 • work in NongKhae factory
 • Experience 1-5 years

17-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in engineering
 • Experience in overall plant management
 • Experience working with multinational companies

14-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (อ่านออก-เขียนได้)
 • ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์
 • มีความขยันอดทน

13-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (อ่านออก-เขียนได้)
 • ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์
 • มีความขยันอดทน

13-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (อ่านออก-เขียนได้)
 • ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์
 • มีความขยันอดทน

13-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (อ่านออก-เขียนได้)
 • ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์
 • มีความขยันอดทน

13-Sep-18

 

Applied