• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

25-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Architect / สถาปนิก

AAA HOUSE ENGINEERING CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • เขียนแบบบ้าน Autocad
 • เขียนแบบบ้าน Sketch up
 • ถอดแบบรายการวัสดุ

25-May-18

 

Applied
 • มีความรู้ด้านกายภาพบำบัด
 • มีประสบการณ์ด้านกายภาพบำบัด
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-18

 

Applied
 • งานออกแบบ, ประสานงาน, ตรวจสอบโครงการ
 • มีความรู้โปรแกรม Auto CAD,Skethc UP, Illustrator
 • มีประสบการณ์จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ & ควบคุมงาน

24-May-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

24-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Sale
 • supervisor
 • Enterprise Product

24-May-18

 

Applied

Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

SIAM ORGANIC FARMING CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ

24-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Officer / พนักงานขาย

SIAM ORGANIC FARMING CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ขายสินค้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

23-May-18

 

Applied
 • กระทบยอดรายงาน ภ.ง.ด. 3 ,ภ.ง.ด. 53 และ ภ.พ.30
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ โปรกรม Ms Office, Express

23-May-18

 

Applied
 • รับชำระค่างวดพร้อมออกใบเสร็จให้ลูกค้า
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

23-May-18

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประชุม
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

23-May-18

 

Applied
 • ประสานงานและรวบรวมเอกสารสำคัญในดำเนินการจดทะเบียน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านทำทะเบียน การต่ออายุทะเบียน

23-May-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน 1 ปีขึ้นไป
 • กระทบยอดรายงาน ภ.ง.ด. 3 ,ภ.ง.ด. 53 และ ภ.พ.30

23-May-18

 

Applied
 • กำกับดูแล เครื่องและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น
 • หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณา

23-May-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Human Resources or related
 • At least 5 years of experience in supervisor
 • Service mind, willing to travel as required

23-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • Finance or equivalent disciplines.
 • Good in English communication Skills

20-May-18

 

Applied

Pre-Sale Engineer (VMware)

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • VMware
 • Veritus
 • Netbackup

18-May-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานองค์กร
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีความตั้งใจที่จะทำงานกับองค์กรในระยะยาว

18-May-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล