• มี่ที่พักให้ฟรี
 • บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท
 • สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Teacher
 • Social Worker
 • Psychology

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถขับยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกาาปริญญาตรี
 • บุคคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • สามารถขับรถต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • รับผิดชอบในการพัฒนาร้านสะดวกซื้อ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด
 • ปวช. หรือ ปวส. ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขาย

07-Dec-18

 

Applied

Online Marketing

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Online Marketing
 • E-Commerce
 • Ladada, Shopee, 11street

07-Dec-18

 

Applied

Collection Manager

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Collection Manager
 • Good command in English for writing and speaking
 • Bachelor's degree in Finance & Accounting

07-Dec-18

 

Applied
 • มีใจรักในงานด้านบริการ ชอบทำงานเกี่ยวกับครัว
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

07-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยายนต์
 • สามารถเข้างานเป็นกะ ได้

07-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

07-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถเข้างานเป็นกะ ได้

07-Dec-18

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

07-Dec-18

 

Applied
 • BU Manager
 • Product Enterprise
 • Burmese Nationality

07-Dec-18

 

Applied

Sales Executive หนองคาย

STUDENT CARE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต

07-Dec-18

 

Applied

Credit Officer

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Officer
 • ฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

07-Dec-18

 

Applied
 • System Administrator
 • it
 • Ladkrabang

07-Dec-18

 

Applied

เจ้าหน้าที่สำรวจตลาด หนองคาย

TOYOTA MATERIAL HANDLING (THAILAND) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

06-Dec-18

 

Applied
 • บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน
 • บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมัน
 • มีที่พักให้ฟรี

06-Dec-18

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing
 • Marketing Communication
 • Public Relations

05-Dec-18

 

Applied

KFC Shop Manager Trainee (สาขาโซนหนองคาย)

The QSR of Asia Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

05-Dec-18

 

Applied

KFC Shop Manager Trainee (สาขาโซนหนองคาย)

The QSR of Asia Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

05-Dec-18

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือการตลาด
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด หรือการขายสินค้า IT

05-Dec-18

 

Applied

พนักงานประจำร้าน (KFC สาขาโซนหนองคาย)

The QSR of Asia Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานในวัน เสาร์ - อาทิตย์
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

05-Dec-18

 

Applied

พนักงานประจำร้าน (KFC สาขาโซนหนองคาย)

The QSR of Asia Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะ และทำงานในวัน เสาร์ - อาทิตย์ ได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

05-Dec-18

 

Applied

พนักงานส่งอาหาร Delivery (KFC สาขาโซนหนองคาย)

The QSR of Asia Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

05-Dec-18

 

Applied

พนักงานส่งอาหาร Delivery (KFC สาขาโซนหนองคาย)

The QSR of Asia Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

05-Dec-18

 

Applied

ผู้จัดการร้านฝึกหัด (KFC สาขาโซนหนองคาย)

The QSR of Asia Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

05-Dec-18

 

Applied

หัวหน้าแผนกระบบสารสนเทศ(IT)

Urudol Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิปรีญญาตรี สาขา Computer Science
 • ประสบการณ์3ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ ริเริ่มสร้างสรรค์

05-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ดูแลการเบิก-จ่ายเงินสดประจำศูนย์ฯ

05-Dec-18

 

Applied

พนักงาน PC หนองคาย (เมือง)

Mangmee Yontrakit Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 4 - 5 ปีขึ้นไป

04-Dec-18

 

Applied