สื่อสารองค์กร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 จาก 18 ตำแหน่งงาน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  เชียงราย
  • ประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมการตัดต่อ รูปภาพ วีดิโอได้
  • สามารถปฏิบัติงานพื้นที่เชียงรายและเชียงใหม่ได้
  ThaiNamthip Limited's banner
  ThaiNamthip Limited's logo

  HR and Safety Supervisor

  ThaiNamthip Limited
  มีนบุรี
  • มีความรู้ด้านกฎฏหมายแรงงงานเป็นอย่างดี
  • มีประสบกำรณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด อ่าน เขียน
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Sales Director - Modern Trade

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  สาทร
  • ดูแลเขตการขายทุกภาค
  • กำหนดแผนการขายเชิงรุก
  • วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s banner
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • วุฒิปริญญาตรี หรือ โท สาขาการเงิน, บัญชี
  • การออกหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน และตราสารทางการเงินต่างๆ
  • การจัดหาเงินกู้โครงการ
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s banner
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • วุฒิปริญญาตรีการเงิน หรือบัญชี
  • ประสบการณ์ 2-5 ปี
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการรับ
  Charoen Pokphand Produce Company Limited (CPP)'s banner
  Charoen Pokphand Produce Company Limited (CPP)'s logo

  วิศวกรอาวุโส

  Charoen Pokphand Produce Company Limited (CPP)
  อยุธยา
  • We believe potential & equal opportunity employer
  • Various development programs for career growth
  • Project Engineer