• ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • รักความสะอาด มีระเบียบวินัย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • รักความสะอาด มีระเบียบวินัย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ธุรการ
 • ประสานงาน
 • บันทึกข้อมูล

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี
 • มีความสามารถระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป
 • สามารถ อ่าน เขียน คันจิได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ23 - 30 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 • รักงานบริการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุสาหการ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการผลิต และการจัดการ
 • สามารถอ่านแบบและเขียนแบบได้

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หัวหน้าการเงิน
 • บัญชีการเงิน
 • การเงินการธนาคาร

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับ-ส่งงาน
 • ส่งเอกสาร
 • Sale

18-Jul-18

THB10k - 16k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • หัวหน้าการเงิน
 • บัญชีการเงิน
 • การเงินการธนาคาร

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต
 • Production Manager

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับ-ส่งงาน
 • ส่งเอกสาร
 • Sale

18-Jul-18

THB10k - 16k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต
 • Production Manager

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หัวหน้าการเงิน
 • บัญชีการเงิน
 • การเงินการธนาคาร

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • -แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและประสานงานกับแผนกอื่นๆ
 • - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • - ทุ่มเทเวลาการทำงานให้กับองค์กร

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริการจัดการงานต่าง ๆ ในหน้าที่ที
 • พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน

17-Jul-18

 

Applied
 • B.Sc in Plant Pathology, Plant diseases
 • Plant R&D or Diseases
 • Seed Business

16-Jul-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • รักความสะอาด มีระเบียบวินัย

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี
 • มีความสามารถระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป
 • สามารถ อ่าน เขียน คันจิได้

16-Jul-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ23 - 30 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 • รักงานบริการ

16-Jul-18

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

16-Jul-18

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

16-Jul-18

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

16-Jul-18

 

Applied
 • สามารถระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้
 • ถ้าซ่อมรถ ยุโรป,ญี่ปุ่น ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การเงิน บัญชี บริหาร
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
 • รับรายการสั่งซื้อ ตัดสต็อค แจ้งวางบิลลูกค้า

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำความสะอาดบ้าน ซักผ้า
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด/บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jul-18

 

Applied
 • MSc in Plant Pathology, Plant diseases,
 • Biotechnology, 5 yrs in plant pathology
 • Plant diseases, Work location is Chiangmai

14-Jul-18

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อื่น
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

13-Jul-18

 

Applied
 • งานเอกสารฝ่ายบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • ใช้โปรแกรม EAST-ACC หรือ Bc ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jul-18

 

Applied
 • ออกเยี่ยมลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

13-Jul-18

 

Applied
 • ผลิตชิ้นงานตามแบบที่กำหนดไว้
 • วุฒิการศึกษาปวช.
 • สุขภาพแข็งแรง สามารถยกของหนักได้

13-Jul-18

 

Applied
 • ชุดพนักงาน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม

12-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • พนักงานเสิร์ฟ (พาสไทม์)
 • เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าและเก็บโต๊ะเมื่อลูกค้าทานเสร็จ

12-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • บุคลิคภาพสะอาดเรียบร้อย
 • เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าและเก็บโต๊ะเมื่อลูกค้าทานเสร็จ

12-Jul-18

 

Applied