• ปวช. คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • ให้คำปรึกษา และ จำหน่ายซอฟท์แวร์ ระบบขายหน้าร้าน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่วยวางแผนการตลาดโดยใช้สื่อ digital marketing
 • ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ทำงานที่ไหนก็ได้ ไม่มีตอกบัตร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least B.Sc in Business Administration
 • Logistics, Supply Chain
 • Logistics & Shipping

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR

PROSOFT HCM CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้อื่น
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด วิศวกรรมเครื่องกล

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีน้ำเสียง สุภาพ นุ่มนวล และพูดชัดเจน
 • มีความรู้ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีน้ำเสียงสุภาพ นุ่มนวล และพูดชัดเจน
 • มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่วยหัวหน้าฝึกอบรมพนักงาน
 • ดูแลควบคุมพนักงานในฝ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์ในงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน และ อดทน
 • พนักงานทำความสะอาด ( ประจำ )

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานทำความสะอาดส่วนโรงเเรม
 • มีความขยัน และ อดทน
 • หากมีประสบการณ์ในงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
 • งานเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องยนต์
 • การตรวจเช็คเครื่องยนต์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์ในงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน และ อดทน
 • รับผิดชอบงานบริการเสิร์ฟ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูเเลบำรุงรักษารถกอล์ฟ
 • มีความขยัน และ อดทน
 • หากมีประสบการณ์ในงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความขยัน และ อดทน
 • หากมีประสบการณ์ในงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความขยัน และ อดทน
 • พนักงานล้างจาน Part Time

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความขยัน และ อดทน
 • พนักงานบาร์น้ำ Part Time

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับต้นทุนของรายการอาหารได้ดี
 • ควบคุมดูแลพนักงานที่อยู่ในความดูแลได้ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ในสายงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานล้างจาน Part Time

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์ในงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพอใช้ได้
 • ให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแก่ลูกค้า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ในสายงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน และ อดทน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านงานขาย
 • มีประสบการณ์งานขาย 2 ปี

17-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างชาติได้ดี

17-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีใจรักในการบริการ
 • มีความตรงต่อเวลา

15-Dec-17

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • จัดทำเอกสารภายในสำนักงาน
 • มีความรอบคอบในการจัดทำเอกสาร

15-Dec-17

 

Applied
 • มีทักษะการขาย มีบุคลิกดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ เเละมีใบขับขี่รถยนต์
 • เพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ

15-Dec-17

 

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน

15-Dec-17

 

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน

15-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด/บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Dec-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภ่พดี มีความละเอียด รอบคอบ

14-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • คิดการวางแผนโปรโมชั่น แต่ละโปรโมชั่น
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

14-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • รอบคอบ ว่องไว แม่นยำ
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี

14-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • ร่างกายแข็งแรง อดทน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14-Dec-17

 

Applied
 • ตรวจสอบยอดรับเงินจากบัตรเครดิต
 • จัดทำรายงานกระแสเงินสด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี

14-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • ร่างกายแข็งแรง อดทน
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน

14-Dec-17

 

Applied
 • ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรับคืนสินค้า
 • เคลียร์เอกสารการเคลมสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี

14-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • โบนัส

14-Dec-17

 

Applied
 • ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรับคืนสินค้า
 • แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

14-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • มีความขยันซื่อสัตย์
 • ตรงต่อเวลา

14-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. คอมธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์

14-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • มีความขยันซื่อสัตย์
 • อดทนตรงต่อเวลา

14-Dec-17

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

13-Dec-17

 

Applied

Sales

Poonsin Property Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • เพศ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

13-Dec-17

 

Applied
 • ออกบิลภาษี ทำรายรับ รายจ่ายในบริษัท
 • ทำบัญชี ออกบิลภาษี สรุปรายเดือน
 • ปริญญาตรี การเงินการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

13-Dec-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการทำเอกสารตั้งหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

13-Dec-17

 

Applied
 • ออกแบบ/เขียนแบบ-ถอดองค์ประกอบแบบงานที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ออกแบบ/กราฟฟิกดีไซน์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

13-Dec-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

13-Dec-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประกอบอาหาร ไทย / จีน / ยุโรป
 • เพศชาย หรือ หญิง

12-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงิน และมีความรู้ด้านภาษี

12-Dec-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การจัดการ ,โลจิสติก
 • เบิก-จ่ายวัตถุดิบ สินค้า อุปกรณ์ช่างในโรงงาน
 • ทำการตรวจรับวัตถุดิบ สิยค้าก่อนรับเข้าสต๊อก

12-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรอบคอบ และรับผิดชอบงาน

12-Dec-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล