• ชาย อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวชขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาITหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า
 • ทนภาวะแรงกดดันได้ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, 25 years old and above.
 • Bachelor’s degree.
 • 2 years experience as a customer service.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ตรวจเช็คอนุมัติปิดงาน ที่ซ่อมเสร็จแล้ว
 • ติดตามแก้ไขปัญหา Complain ลูกค้า
 • 3-5 ปี ด้านการซ่อม และศูนย์บริการซ่อมรถยนต์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female.
 • Aged between 28-50 years old.
 • Bachelor Degree in any field.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Auditor

GUSTO BEVERAGE LTD., PART.

เชียงใหม่

 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • ใช้โปรแกรมบัญชี express ได้

19-Oct-17

 

Applied
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • ใช้โปรแกรมบัญชี express ได้

19-Oct-17

 

Applied
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • ใช้โปรแกรมบัญชี express ได้

19-Oct-17

 

Applied
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

19-Oct-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงด้านนี้ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-17

 

Applied
 • At least B.Sc. in Agriculture, Horticulture
 • Crop Sciences, Agronomy, Researcher
 • RYT trials

19-Oct-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Oct-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมาย

19-Oct-17

 

Applied

Foreman

ICONIC CREATIVE STUDIO CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความขยัน

19-Oct-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ตรงต่อเวลา

19-Oct-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบที่รับมอบหมาย

19-Oct-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ถึง 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความตรงต่อเวลา

19-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ปวส ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีภาวะความเป็นผู้นำ

19-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารศูนย์บริการรถยนต์
 • มีความคิดในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า

19-Oct-17

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-17

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจำหน่ายรถยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

19-Oct-17

 

Applied
 • ขับรถออกส่งสินค้า ให้แต่ละสาขา
 • มีใบขับขี่ประเภท 2
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขี้นไป

19-Oct-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
 • หาลูกค้าใหม่ๆ และติดตามการขาย
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดตัวสินค้า

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขี้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบสต๊อคสินค้า

19-Oct-17

 

Applied
 • ปรับแผนการตลาด ทั้งด้านตัวสินค้า ราคา และโปรโมชั่น
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • วางแผนตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

19-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ปวส ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

18-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารศูนย์บริการรถยนต์
 • มีความคิดในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า

18-Oct-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Oct-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่

18-Oct-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
 • หาลูกค้าใหม่ๆ และติดตามการขาย
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดตัวสินค้า

18-Oct-17

 

Applied
 • ปรับแผนการตลาด ทั้งด้านตัวสินค้า ราคา และโปรโมชั่น
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • วางแผนตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย

18-Oct-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวช.ขี้นไป
 • งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

18-Oct-17

 

Applied

Sales

Poonsin Property Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • เพศ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

18-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรอบคอบ และรับผิดชอบงาน

18-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงิน และมีความรู้ด้านภาษี

18-Oct-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การจัดการ ,โลจิสติก
 • เบิก-จ่ายวัตถุดิบ สินค้า อุปกรณ์ช่างในโรงงาน
 • ทำการตรวจรับวัตถุดิบ สิยค้าก่อนรับเข้าสต๊อก

18-Oct-17

 

Applied

Recruitment Officer

M MOTOR CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปี ขึ้นไป

18-Oct-17

 

Applied

BP Service Advisor

M MOTOR CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์
 • หากมีความชำนาญพิเศษในงานช่าง

18-Oct-17

 

Applied

Service Advisor Officer

M MOTOR CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • หากมีความชำนาญพิเศษในงานช่าง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • รักงานขายและงานบริการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

18-Oct-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • บริหารจัดการทางด้านภาษี

18-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

18-Oct-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล