สัตว์เลี้ยง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 32 ตำแหน่งงาน
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดการฝ่ายผลิตอาหารสัตว์
  • ลาว เวียดนาม
  • วางแผนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และแผนงานเพื่อพัฒนานำเสนอผลิตภัณฑ์
  • กำหนดนโยบาย วิธีการ ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม
  • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Bachelor’s Degree or upper in Science
  • Experienced from Food, Feed, Chemical
  • Fast learner with good analytical skill
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo

  Project Development Officer

  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Project Development Officer
  • การจัดการโครงการ 5 ปีขึ้นไป
  • การจัดการโครงการ / วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
  PATAYA FOOD GROUP/กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด's banner
  PATAYA FOOD GROUP/กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด's logo

  หัวหน้าแผนกขายอาหารสัตว์เลี้ยง (แมว)

  PATAYA FOOD GROUP/กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด
  ยานนาวา
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์
  • มีประสบการณ์การขายอาหารสัตว์เลี้ยง
  • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ปริญญาโท - ปริญญาเอก
  • ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาอาหารสัตว์
  • อาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์บก
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ผู้เชี่ยวชาญงานด้านปรับปรุงพันธุ์สุกร
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานฟาร์มสุกร
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • IT Software Developments & Applications
  • Business Process Development
  • IT

  Q.C. Manager / ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

  Greatest Pet Care Company Limited/บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ท แคร์
  อยุธยา
   INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm Co.,Ltd.)'s banner
   INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm Co.,Ltd.)'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • ผู้จัดการแผนก/ผู้เชียวชาญด้านการฝึกอบรม
   • ฝึกอบรม
   • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
   Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.'s banner
   Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.'s logo

   Retail Project Leader (Probiotic Supplement) - 35 to 40K

   Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.
   ประเวศ
   • Retail Project Leader / Business Development
   • Food Supplement for Human and Pets (Own Brands)
   • 35-40K plus benefits / Close to Paradise Park
   INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
   INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 25K - 35K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
   • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม,บริหารอุตสาหกรรม
   • ประสบการณ์ด้าน QC,QA
   • อายุ 30-40 ปี
   INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
   INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายและการตลาด
   • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี
   • มีวิสัยทัศน์และความสามารถตามสายงาน
   INTEQC GROUP ( INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
   INTEQC GROUP ( INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • ประสบการณ์ในหารผลิต Snack & Food
   • มีความสามารถในการบริหารจัดการ
   • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
   INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
   INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • 3-5 years working experience
   • Bachelor's Degree in Engineering major in Mechanic
   • Have a good knowledge of ISO 9001 or TS16949:2002
   INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)'s banner
   INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)'s logo

   EVP/VP - Wheat Flour Mill Production

   INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • Wheat Flour Mill Production
   • Production
   • ผู้อำนวยการ
   บางซื่อเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
    INTEQC GROUP (LAB INTER Co.,Ltd.)'s banner
    INTEQC GROUP (LAB INTER Co.,Ltd.)'s logo
    ปริมณฑล-สมุทรสาคร
    • มีประสบการณ์ด้านผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
    • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต
    • มีประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจอาหารสัต์เลี้ยง
    INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
    INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
    ปริมณฑล-สมุทรสาคร
    • มีประสบการณ์ด้านบริหารการตลาดและการขายธุรกิจ Food
    • มีประสบการณ์ด้Modern trades and Traditional Trades
    • มีประสบการณ์ด้านการบริหารยอดขาย
    INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)'s banner
    INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)'s logo
    ปริมณฑล-สมุทรสาคร
    • Production Specialist (Miller)
    • ผู้ข่วยชาญการผลิตแป้งข้าวสาลี ( Miller )
    • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานโรงงานผลิตแป้งสาลี
    INTEQC GROUP (INTEQC Flour Mill Co.,Ltd.)'s banner
    INTEQC GROUP (INTEQC Flour Mill Co.,Ltd.)'s logo
    ปริมณฑล-สมุทรสาคร
    • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ควบคุมคุณภาพ
    • ควบคุมคุณภาพ
    • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปี
    INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s banner
    INTEQC GROUP (INTEQC Foods Co.,Ltd.)'s logo
    ปริมณฑล-สมุทรสาคร
    • ผู้จัดแผนก/ฝ่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์
    • Sausages , Beacon , Ham
    • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี
    INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
    INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
    ปริมณฑล-สมุทรสาคร
    • ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
    • (Pet Foods & Pet Treats)
    • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
    INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm Co.,Ltd.)'s banner
    INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm Co.,Ltd.)'s logo
    กาญจนบุรีTHB 55K - 120K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
    • Swine Farm
    • Pig Farm
    • Manager
    INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
    INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo

    EVP/VP - Information Communication Technology (ICT)

    INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)
    ปริมณฑล-สมุทรสาคร
    • ประสบการณ์การบริหารระบบสารสนเทศ 10-15 ปี
    • ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้าน ICT ให้เป็นมาตรฐาน
    • ระบบบริหารงานทางธุรกิจ (ERP) นำมาใช้ปรับปรุงระบบ
    ถัด ไป