สัญญาจ้าง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 181 ตำแหน่งงาน
  MC Thai Co., Ltd.'s banner
  MC Thai Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • งานสัญญาจ้าง 3 เดือน
  • นักศึกษาจบใหม่
  • งานบัญชี การเงิน
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s banner
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • เชี่ยวชาญ Recruitment
  • สื่อสารชัดเจน คล่องแคล่ว
  • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักรTHB 13K - 15,999 /เดือน
  • จัดเก็บเอกสารเข้าระบบฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์
  • งานสารบรรณ ประสานงาน งานเอกสาร
  • ทักษะทางคอมพิวเตอร์ MS Office, Word, Excel
  B.Grimm Power PCL.'s banner
  B.Grimm Power PCL.'s logo
  บางกะปิ
  • ประสบการณ์งานธุรการส่วนSolar Rooftop
  • สามารถใช้โปรแกรม EXCEL และ WORD ได้ดี
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง
  Ookbee Co., Ltd.'s banner
  Ookbee Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • การศึกษา สาขาการบัญชี/การจัดการทั่วไป
  • ประสบการณ์ด้าน Sales Coordinator 1ปี
  • มีประสบการณ์ยื่นเอกสาร E-Bidding กับองค์กรของรัฐ
  SKF (THAILAND) LTD.'s banner
  SKF (THAILAND) LTD.'s logo
  ภาคเหนือ
  • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต
  • ค่าตอบแทนที่น่าสนใจ
  Thai Ethoxylate Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ผู้ช่วยฝ่ายจัดการ (เลขานุการ) สัญญาจ้างปีต่อปี
  • งานบริหารงานเอกสาร งานประสานงานและบริหารงานทั่วไป
  • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ (TOEIC > 450)
  ถัด ไป