สัญญาจ้าง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 181 ตำแหน่งงาน
  ShopBack (Thailand) Limited's banner
  ShopBack (Thailand) Limited's logo
  วัฒนาTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • Great employee benefits and care packages.
  • Numerous growth opportunities to build your career
  • Excellent working environment and culture.
  Srichand United Dispensary Co., Ltd.'s banner
  Srichand United Dispensary Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • HR Admin/ HR Coordinator
  • มีความละเอียด รอบคอบ ตรวจสอบเอกสารต่างๆได้ดี
  • ประสบการณ์ในด้าน HR และการฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปี
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางนา
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • งานเอกสารนำเข้า, ส่งออก, จัดซื้อ, คีย์ข้อมูล
  • สามารถใช้งาน Excel ได้
  Manpower Group Thailand's banner
  Manpower Group Thailand's logo
  ต่างประเทศ
  • Good language skill in English (writing, reading a
  • Have knowledge/Experience in SAP will be advantage
  • Knowledge in ISO/TS 16949 and internal auditor
  ThaiNamthip Limited's banner
  ThaiNamthip Limited's logo
  หลักสี่
  • จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรู้
  • มีทักษะในการใช้Microsoft office, Photoshop
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • มีความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษ
  • ร่วมจัดทำ FSCOMP หรือกระบวนการอื่น, ดูแลให้ข้อมูล
  DENSO International Asia Co., Ltd.'s banner
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • มีความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษ
  • ดูแลแนะนำ / จัดเตรียมเอกสารการใช้งานระบบ
  ELCA (Thailand) Ltd.'s banner
  ELCA (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Online Technical Coordinator/ Website Support/ IT
  • QA Campaign , Promotion, website, UX/UI, CMS
  • สัญญาจ้างรายปี มีสวัสดิการ มีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางซื่อ
  • งานเอกสารบัญชี
  • เงินเดือน + ประกันสุขภาพ + วันลาพักร้อน
  • ติด MRT บางซื่อ
  Manpower Group Thailand's banner
  Manpower Group Thailand's logo
  ต่างประเทศ
  • งานบุคคล ธุรการ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดี
  • สามารถใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  ถัด ไป