• เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว, มีความกระตือรือร้น, มีความขยัน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

MAINTENANCE MANAGER (AUTOMOTIVE)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor Degree and or Master Degree in Engineerin
 • Male, aged over 30 years old.
 • Knowledge of MIGMAG/manual spot/stud

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Logistics & Warehouse
 • Minimum of 10 -15 years in Logistics and Warehouse
 • Good command of the English language

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบการศึกษา ระดับ ปวช ปวส
 • สามารถมาทำงานเองได้
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช ปวส
 • สามารถมาทำงานเองได้
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช ปวส
 • สามารถมาทำงานเองได้
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช ปวส
 • สามารถมาทำงานเองได้
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • Social media & Web Admin
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • เขียนบทความ
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ทั้งชาย หรือ หญิง บุคลิกดี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านการบริหารอาคาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • การศึกษา : มัธยมศึกษา
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Housekeeping

Ponkpun Construction Co., Ltd.

ปราจีนบุรี

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถซ่อมสร้างงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานเดินไฟฟ้าภายในอาคาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor degree in Engineering, Science
 • Good working knowledge of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial or Mechanical
 • 10 years working experience in Quality Control
 • Thai nationality only

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female or Male, 22-35 years old
 • Good command in English
 • Salary 25k,Interpret in the meeting and daily

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผจก.ส่วนขาย - อสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ขายอสังหารริมทรัพย์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • ขับรถบรรทุกดัมพ์ได้ มีใบขับขี่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ป. ว. ส.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ป. ว. ส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ป. ว. ส.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ (แต่สามารถทำงานได้เลย)
 • ใช้เครื่องจักรได้
 • สามารถดูเเบบงานได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำโปรแกรมได้
 • ทำงานหน้าเครื่องได้
 • มีความรับผิดชอบในหน้างาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ (แต่สามารถทำงานได้เลย)
 • ใช้เครื่องจักรได้
 • สามารถดูเเบบงานได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล 7 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ความสามารถด้านการวางแผนและบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช - วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานในวันหยุดได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช - วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานในวันหยุดได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน 35 ปี)
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความเป็นผู้นำ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก
 • มีประสบการณ์งานพัฒนาบุคลากร (HRD & HR OD)
 • มีประสบการณ์งานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR), IDP

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาระบบด้วย java, wift หรือ ionic

22-Oct-17

 

Applied
 • พัฒนาระบบในส่วนของ Web Application
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาระบบด้วย Java , Javascript, HTML

22-Oct-17

 

Applied
 • To work at global printing company
 • Getting support for taking certification of ISO
 • An opportunity to grow and improve oneself

21-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-17

 

Applied
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน

20-Oct-17

 

Applied
 • BA in finance/accounting, MBA is a plus
 • Budgeting, financial reporting, analyst skill
 • US GAAP, SOX, syteline program

20-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใช้ Program Auto Cad ได้

20-Oct-17

 

Applied
 • Sales (Steel & Stainless)
 • Export & Import
 • Local (Domestic sales)

20-Oct-17

 

Applied
 • ผู้แทนขาย กรุงเทพฯ(หลายอัตรา)
 • ผู้จัดการแผนกขาย กรุงเทพฯ
 • Sales / Sales Manager

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 5-10 ปี
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • อายุ 35-45 ปี

20-Oct-17

 

Applied
 • ประจำสำนักงานศรีราชา
 • วางแผนงานขนส่ง
 • มีประสบการณ์ด้านขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 1-5 ปี

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Implements preventative maintenance programs
 • Associate’s degree or equivalent in training
 • 8 plus years of experience as hands-on maintenance

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / female, aged 37 - 45 years old
 • Degree in Mechanical/Electrical/Industrial
 • 15 years working experience in engineering

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 -10 years’ experience in manufacturing
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Strong leadership and people management skills

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล